Uzyskaj Maksymalne Odszkodowanie

Zakres naszej oferty obejmuje:

Szkody rzeczowe (komunikacyjne)

Jeśli w okresie ostatnich 3 lat miałeś kolizję lub wypadek z winy innego kierowcy i Twój pojazd został uszkodzony, a Towarzystwo Ubezpieczeń wypłaciło odszkodowanie na podstawie sporządzonego przez siebie kosztorysu naprawy, prawdopodobnie nie otrzymałeś wszystkich należnych Ci pieniędzy.

Także w przypadku likwidacji szkody z AC, NW lub innego ubezpieczenia świadczenie odszkodowawcze może zostać zaniżone, lub nie obejmować wszelkich kosztów wynikających z wypadku.

W przedmiocie ustalenia i otrzymania pełnego odszkodowania skontaktuj się z nami. Dokonamy bezpłatnej weryfikacji dokumentacji szkodowej i sprawdzimy czy przysługuje Ci dopłata do odszkodowania.

Obrażenia ciała

Oferujemy pomoc w uzyskaniu odszkodowania osobom poszkodowanym, które doznały obrażeń ciała lub rozstroju zdrowia w wyniku:

 • wypadków komunikacyjnych, likwidowanych z OC sprawcy, AC, NW lub innego ubezpieczenia
 • wypadków przy pracy, objętych umową ubezpieczenia (grupową, pracowniczą, indywidualną)
 • innych wypadków, które objęte są umową ubezpieczenia poszkodowanego lub sprawcy

W razie wypadku komunikacyjnego odszkodowanie przysługuje każdemu uczestnikowi zdarzenia, który nie został uznany za wyłącznego sprawcę.
Uzyskamy najwyższe możliwe świadczenia zarówno dla kierowcy poszkodowanego pojazdu i jego pasażerów, pasażerów sprawcy, rowerzysty, motocyklisty, jak i pieszego.

Wypadek śmiertelny

Oferujemy pomoc w uzyskaniu odszkodowania osobom, które straciły bliskich w wyniku:

 • wypadków komunikacyjnych,
 • innych wypadków, które objęte są umową ubezpieczenia na życie osoby zmarłej

Poszkodowanymi w tym przypadku są bliscy osoby zmarłej, jeśli nie ponosi ona wyłącznej winy za spowodowanie wypadku. Przysługuje im uprawnienie do ubiegania się o zadośćuczynienie za doznaną krzywdę po stracie tej osoby.

Sprawca szkody winien ponadto zwrócić koszty leczenia i pogrzebu zmarłego na skutek wypadku temu, kto je poniósł.
Jeżeli, w związku z tragiczną śmiercią bliskiego, pogorszeniu uległa sytuacja życiowa poszkodowanego, przysługuje mu również odszkodowanie oraz świadczenia rentowe.

Polisolokaty

Masz polisolokatę i nie wiesz co zrobić aby na niej nie stracić, ani nie ponosić wygórowanych opłat likwidacyjnych przy jej zakończeniu? Poniosłeś już znaczne koszty i straty w związku z likwidacją polisolokaty? Nie wiesz gdzie szukać pomocy w tej sprawie i od czego zacząć? Mamy dobrą wiadomość. Nasza Kancelaria zajmie się Twoją sprawą proponując profesjonalne doradztwo oraz reprezentowanie przed sądem i innymi właściwymi podmiotami i instytucjami w sprawie.

Doradzimy Ci jak skutecznie i pomyślnie zlikwidować polisolokatę oraz co zrobić, jeżeli polisolokata została już zlikwidowana na niekorzystnych dla Ciebie warunkach. Zachęcamy do współpracy.

Wykup wierzytelności odszkodowawczych

Czy w związku z wypadkiem komunikacyjnym zostało Ci przyznane od Towarzystwa Ubezpieczeń zaniżone (niepełne) odszkodowanie i nie chcesz długo czekać na jego dopłatę?

Wykup przez naszą Kancelarię tej wierzytelności zapewni Ci uzyskanie szybkiej i pewnej gotówki, jednocześnie uwolni Cię od obowiązku uczestniczenia w dalszym procesie likwidacji szkody i w ewentualnym postępowaniu sądowym.

Poznaj korzyści takiego rozwiązania problemu dochodzenia pełnego odszkodowania. Skontaktuj się z naszą Kancelarią w tej sprawie, a wycenimy Twoją wierzytelność i przedstawimy Ci atrakcyjną ofertę.

Likwidacja szkód

Profesjonalna reprezentacja przez naszą Kancelarię od momentu powstania szkody, sprawi że uzyskasz odszkodowanie adekwatne do poniesionych strat.

Likwidacja z kancelarią Poena krok po kroku (AC/OC):

 • podpisanie umowy pełnomocnictwa z kancelarią Poena
 • przeprowadzenie wywiadu z poszkodowanym czy doznał uszczerbku na zdrowiu (kołnierz, obrażenia ciała, uraz psychiczny itp.), jeśli tak - skierowanie do fachowych lekarzy lub rehabilitantów
 • zapewnienie samochodu zastępczego
 • zgłoszenie szkody przez kancelarię Poena do towarzystwa ubezpieczeniowego, otwarcie procesu likwidacji szkody
 • ustalenie pierwszych oględzin uszkodzonego pojazdu
 • analiza przez naszych Likwidatorów kosztorysu naprawy zaproponowanego przez towarzystwo ubezpieczeniowe
 • ustalenie drugich oględzin, jeżeli kosztorys był zaniżony
 • jeżeli towarzystwo ubezpieczeniowe nie przyjmuje naszego kosztorysu do wiadomości - przekazanie kwoty bezspornej klientowi, pobór prowizji Poena od uzyskanej kwoty
 • wystąpienie na drogę sądową z towarzystwem ubezpieczeniowym i ewentualnie odkup szkody na tym etapie lub reprezentacja w sądzie
 • dochodzenie dalszych należnych kwot z tytułów zadośćuczynienia i za ból i cierpienie (w przypadku uszczerbku na zdrowiu)
 • wypłata odszkodowania
 • pobranie prowizji od klienta

Na żadnym etapie postepowania nie pobieramy pieniędzy od klienta.

Inne

Podstawowym zakresem działalności Kancelarii Odszkodowawczej Poena sp. z o.o. jest dochodzenie roszczeń odszkodowawczych z polis OC, AC, NW za szkody majątkowe i osobowe powstałe głównie w wyniku wypadku komunikacyjnego.

Jeżeli zostałeś poszkodowany w innych okolicznościach (np. w wyniku wypadku przy pracy, poślizgnięcia się, upadku) i doznałeś uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia lub gdy przydarzyło się Tobie lub bliskiej Ci osobie zdarzenie objęte ubezpieczeniem indywidualnym, grupowym, pracowniczym lub innym (np. pobyt w szpitalu, operacja, urodzenie dziecka, śmierć ubezpieczonego, śmierć członka rodziny), pomożemy Ci uzyskać wszelkie należne świadczenia.