Poradnik ubezpieczeniowy

Co warto wiedzieć o odszkodowaniach


Szkoda na osobie

Odszkodowanie za szkodę na osobie

Szkoda na osobie polega na uszkodzeniu ciała, wywołaniu rozstroju zdrowia, pozbawieniu życia, pozbawieniu wolności i naruszeniu innych dóbr osobistych człowieka. Uszkodzenie ciała występuje wówczas, gdy naruszona została integralność fizyczna organizmu człowieka. Natomiast wywołanie rozstroju zdrowia polega na spowodowaniu zakłóceń w funkcjonowaniu organizmu.


Odszkodowanie za śmierć poszkodowanego

Śmierć poszkodowanego wskutek uszczerbku ciała lub rozstroju zdrowia

Jeżeli wskutek uszkodzenia ciała lub wywołania rozstroju zdrowia poszkodowany umiera, naprawienie szkody przejawia się w trzech roszczeniach, które przysługują rodzinie poszkodowanego. Roszczenia te dotyczą: jednorazowego odszkodowania renty zwrotu kosztów leczenia i pogrzebu


szkoda komunikacyjna

Odszkodowanie za szkodę komunikacyjną (majątkową)

Szkoda jest to ubytek, uszczerbek dotykający prawnie chronionych dóbr poszkodowanego. Szkoda stanowi różnicę między tym, czym poszkodowany dysponowałby w zakresie wartości, których szkoda dotyczy, gdyby nie było zdarzenia wywołującego szkodę, a tym, czym dysponuje rzeczywiście na skutek tego zdarzenia.